JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR

JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Uluslararası standartlarda yetkin ve deneyimli ekibimiz ile aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır.

-Uzaktan Algılama

-Haritalama

-Jeokimyasal Örnekleme

-Jeolojik Veritabanı Oluşturma